اخبار مهم

اسامی پذیرفتگان اولین مرحله غربالگری تیم محتوایی شتابدهنده هنام اعلام شد


در پی فراخوان جذب تیم تولید محتوای شتابدهنده هنام، تعداد قابل توجهی رزومه به جهت کسب این عنوان شغلی به دبیرخانه ارسال شد.
تمامی رزومه‌ها به طور دقیق در واحد محتوایی شتابدهنده هنام بررسی شدند و هم اکنون، تعداد 13 نفر از متقاضیان محترم در مرحله نخست غربالگری پذیرفته شده‌اند.

اسامی پذیرفته‌شدگان به شرح زیر است:

 1. پریسا علی پور
 2. صدف اشراقی
 3. نازنین صابری
 4. زهرا سعید نژاد
 5. امیرحسین ایمانی 
 6. دانیال روستایی
 7. محمد علی شارعی
 8. محیا فراهانی
 9. سمیرا بهاری
 10. نگار مختار زاده
 11. رخشان مشایخی
 12. امیر ابراهیمی

در مرحله دوم، پس از برگزاری دوره آموزشی فشرده تولید محتوا و روش سرچ در منابع علمی برای پذیرفته شدگان، مجددا رتبه‌بندی و غربالگری انجام خواهد شد.

روابط عمومی شتابدهنده هنام